Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mellerud kn, EKHOLMEN 2:1 EKHOLMENS SÄTERI Ny sökning Tillbaka till sökning

13047 Ekholmens herrgård Sverker Larsson 2006-09-18 nr 001

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
EKHOLMENS SÄTERI (akt.)
Västra Götaland
Mellerud

Slott och herrgård - Säteri

Slott och herrgård - Säteri

Slott och herrgård - Säteri

EKHOLMEN 2:1

Historik

"Ekholmens Säteri i Gunnarsnäs socken, Melleruds kommun, hör till de mera säregna i landet. Huvudbyggnaden uppfördes 1799 av löjtnanten Carl Hierta, medan västra flygeln uppges vara från 1785."
"Såsom egendom kan gården spåras till medeltiden, då den var kyrkogods. Den kallades då och ännu in på 1500-talet Gundernes Stommen. Sitt nuvarande namn fick gården på 1640-talet, då den efter ha ägts av fogden Olof Stake och hans son ryttmästaren Gustav Stake, övergick i andra händer. Namn som Hård, Belfrage och Penningsköld figurerar sedan i gårdens ägarelängd, som i sina detaljer är ganska oklar. Mot 1700-talets slut ägdes Ekholmen av löjt...

Läs mer i eget fönster