Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Töreboda kn, VALLA 8:1 VALLA TINGSHUS Ny sökning Tillbaka till sökning

13037 exteriör Sverker Larsson 2006-08-22 nr 004.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VALLA TINGSHUS (akt.)
Västra Götaland
Töreboda

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Tingshus

Folkrörelse och föreningsliv - Museum

VALLA 8:1

Historik

På platsen har hållits ting åtminstone mellan 1641 och 1890. År 1686 uppges ett tingshus vara uppfört av krögaren i den angränsande gästgivaregården. Möjligen var det samma tingshus som omtalades 1739 och utdömdes 1758. År 1791 omtalas två flygelbyggnader, varav den ena - ännu bevarad - inrymde gästgiveriet.

Den nuvarande byggnadens bottenvåning av spritputsad och vitkalkad sten uppfördes 1760 med Johan Gottlieb Günter som byggmästare. År 1816 ombyggdes huset varvid den övre våningen med rödfärgad panel i timmer torde ha tillkommit. Sista tinget vid Valla tingsplats hölls1890. Samma år såldes huset och nyttjades som mejeri fram til...

Läs mer i eget fönster

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Vadsbo härad omnämnes redan i västgötalagen. År 1641 slutade Vadsbo häradsrätt att vara ambulatorisk. I 1657 års domböcker står skrivet att laga ting hölls med Vadsbo härad å rättan tingsstad i Valla. Sista tinget hölls 1890 då huset såldes för att användas som mejeri. För ytterligare information om domsagans historik, se http://www.fmis.raa.se/fmis/download/Tingshus/domsagohist_mariestad.pdf För utförlig beskrivning av tingshuset, se byggnad - under rubriken historik.KÄLLA: Tings- och rådhusinventeringen 1998-04-07