Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vänersborg kn, VÄSTRA BODANE 2:11 VÄSTRA BODANE LANTHANDEL Ny sökning Tillbaka till sökning

13031_Västra_Bodane 27

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄSTRA BODANE LANTHANDEL (akt.)
Västra Götaland
Vänersborg

Handel och bankväsende - Bostadshus

Handel och bankväsende - Lanthandel

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Handel och bankväsende - Lanthandel

VÄSTRA BODANE 2:11

Historik

Anläggningen består av två hus, sammanbyggda i vinkel och uppförda på 1880-talet. Den ena byggnaden i två våningar, inrymmer lanthandel med inredning från byggnadstiden. Den andra byggnaden, i en och en halv våning, är bostadshus. Byggnaderna är uppförda av timmer och klädda med grönmålad locklistpanel under sadeltak. Bostadshuset har en förstukvist med lövsågeriarbeten. Husen är internt förenade med varandra.
Lanthandeln-bostadshuset har kvar sin ursprungliga funktion, men handelsboden är numera öppen endast sommartid.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Rik...

Läs mer i eget fönster