Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falköping kn, MÖSSEBERG 47:10 M.FL. MÖSSEBERGS KURANSTALT Ny sökning Tillbaka till sökning

13027_grindstugor_SRLN_2007_09_13 002

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MÖSSEBERGS KURANSTALT (akt.)
Västra Götaland
Falköping

Rekreation och turism - Kuranstalt

Rekreation och turism - Kuranstalt

Rekreation och turism - Kuranstalt

Rekreation och turism - Kuranstalt

MÖSSEBERG 47:10

MÖSSEBERG 49:10

MÖSSEBERG 48:4

MÖSSEBERG 49:21

MÖSSEBERG 49:22

MÖSSEBERG 49:23

MÖSSEBERG 49:24

MÖSSEBERG 49:25

MÖSSEBERG 49:26

MÖSSEBERG 49:27

MÖSSEBERG 49:49

MÖSSEBERG 49:50

MÖSSEBERG 48:5

MÖSSEBERG 48:6

MÖSSEBERG 48:7

MÖSSEBERG 48:8

Historik

Mössebergsparken är det samlade namnet för den sammanhållna byggnads- och parkmiljö som utgör Mössebergs kuranstalt. Denna grundades 1865 under namn av Mössebergs Vattenkuranstalts Aktiebolag. Männen bakom grundandet var framförandra greve Gösta Posse, ägare till bl a Vretens egendom samt läkaren A F Melander. Bakgrunden till etableringen var den sunda luften på Mössebergs höjder och det ymniga källvattnet men en viktig förutsättning var troligen att kurorten blev lättillgänglig för tågresenärer i och med västra stambanans dragning öster om Mösseberg, en dragning Gösta Posse aktivt arbetat för. 1866 tillsattes kurortens första läkar...

Läs mer i eget fönster