Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Arboga kn, HOLMSÄTTER 1:77 GÖTLUNDA FD KYRKOHERDEBOSTAD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GÖTLUNDA FD KYRKOHERDEBOSTAD (akt.)
Västmanland
Arboga

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

HOLMSÄTTER 1:77

Historik

Den första gråstenskyrkan i Götlunda uppfördes under medeltiden som en försvarskyrka. Denna revs i början av 1740-talet och den idag vitputsade barockkyrkan uppfördes på samma plats åren 1744-47. Götlunda kyrkby är välbevarad och omfattar två generationers prästgårdar, sockenstuga, sockenmagasin, f.d. arrendegård och ett par förrådsbyggnader.
Byggnadsår för Götlunda f.d. kyrkoherdebostad kan inte med säkerhet fastställas, men 1600-talets senare del är ett allmänt antagande som uppgivits i Länsmuseets prästgårdsinventering från 1976.
När den yngre prästgården hade uppförts och tagits i bruk år 1847 kom den äldre kyrkoherdebostaden at...

Läs mer i eget fönster