Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Trosa kn, LÅNGMAREN 1:1 LÅNGMAREN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LÅNGMAREN (akt.)
Södermanland
Trosa

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

LÅNGMAREN 1:1

Historik

Långmaren är ett exempel på en typisk arrendegård som fram till 1968 brukades med äldre metoder. Gården har en ålderdomlig prägel men var mycket vanlig i denna del av Södermanland ännu under 1940-talet. Gårdens hus representerar en för regionen tidigare karaktäristisk bebyggelse. Långmarens gård har bevarats intakt och den samlade miljö gården utgör med odlingsmarker, vägar , hägnader, ekonomibyggnader, brunnar m m har ett mycket högt kulturhistoriskt värde.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Södermanlands län, 1993-03-10, Dnr 221-10664-91.