Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, REMMA 1:2 REMMA BY Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
REMMA BY (akt.)
Jönköping
Jönköping

Jordbruk - Bysamfällighet

Jordbruk - Bysamfällighet

REMMA 1:2

Historik

1680 blev Remma kronohemman och 1694 överstelöjtnantsboställe. Sedan militärbostället nedlagts under senare delen av 1700-talet omvandlades Remma till landsby. Flertalet av de nuvarande byggnaderna uppfördes vid denna tid. Byns etnologiska särart upptäcktes 1923 av Sigurd Erixon. Remma by består av en grupp boningshus samlade kring det s.k. torget. Tre av dessa hus är ålderdomliga ryggåsstugor. Före 1923, då den norra längan olagligen revs av arrendatorerna, var torget helt kringbyggt. Mangårdsbyggnaden vid södra sidan av torget, uppfördes 1856. Den västra längan fanns redan 1763. Den östra längan består av parstuga, som byggdes 177...

Läs mer i eget fönster