Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mariestad kn, EK 5:35 STORA EKS HERRGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

12999_Stora_Ek_SL_2006_11_07 002

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STORA EKS HERRGÅRD (akt.)
Västra Götaland
Mariestad

Slott och herrgård - Herrgård

Slott och herrgård - Herrgård

Slott och herrgård - Herrgård

EK 5:35

Historik

Stora Eks historia går långt tillbaka i tiden, dess förste kände ägaren var väpnaren Erik Tyrgilsson under senare hälften av 1400-talet. 1724 blev friherre Peter Scheffer, hovrättspresident och landshövding i Skaraborgs län, Stora Eks ägare. På dennes tid låg gårdsplatsen något sydost om Eks kyrka, och utgjordes av bebyggelse med ålderdomlig prägel och mangårdsbyggnader trä. Peter Scheffers söner Carl Fredrik och Ulrik, som övertog Stora Ek 1754, är de som gett gården dess karaktär av slottsanläggning. Carl Fredrik Scheffer (1715-86) blev 1756 guvernör för unge kronprins Gustav och efter dennes kupp 1772 inträdde han i rådet som han...

Läs mer i eget fönster