Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skara kn, TORP 1:2 TORPS FD RYTTMÄSTAREBOSTÄLLE Ny sökning Tillbaka till sökning

12998_Torps_ryttmästareboställe_SL_2006_11_08 005

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TORPS FD RYTTMÄSTAREBOSTÄLLE (akt.)
Västra Götaland
Skara

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Officersboställe

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Officersboställe

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Officersboställe

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Officersboställe

TORP 1:2

Historik

Gården är förmodligen ursprungligen uppförd på 1700-talet och var på indelningsverkets tid ryttmästarboställe vid Västgöta regemente men var från 1833 kompanichefsboställe. Gården blev statligt byggnadsminne 1943. År 1994 övergick ägandet till Assi Domän AB och följaktligen övergick gården till byggnadsminne enligt kulturminneslagens 3 kapitel. Idag är gården i privat ägo.

KÄLLA: "Ryttmästarebostället Torp, Renovering av bostadshus 2003" Lisa Molander, Västergötlands museum: Byggnadshistorisk rapport 2004:8.

Mangården uppförd under 1700-talet har inredningsdetaljer i empire bevarade. Brygghuset är uppfört under 1800-talet, liksom...

Läs mer i eget fönster