Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Härnösand kn, JURISTEN 6 FD LANDSARKIVET, HÄRNÖSAND Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FD LANDSARKIVET, HÄRNÖSAND (inakt.)
Västernorrland
Härnösand

Utbildning och vetenskap - Arkiv

Utbildning och vetenskap - Arkiv

JURISTEN 6

Historik

F.d. landsarkivet stod klart 1935 efter ritningar av arkitekt Sven Markelius. Anläggningen består av en huvudbyggnad i 4 våningar samt souterrängvåning länkad med en tvärställd lägre volym i 1 ½ våning förlagd intill Nybrogatan i öst-västlig riktning. De står på en grå betongsockel, har troligen en stomme i form av ett betongpelarsystem med mur, utvändigt sprutputsad och gulmålad, samt mycket flacka sadeltak. Landsarkivet fanns i lokalerna under åren 1935-1983, varefter man flyttade till nya lokaler. I dag inryms här Svenskt Pressregister och Folkrörelsearkivet i Västernorrlands län.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsst...

Läs mer i eget fönster