Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ulricehamn kn, VINSARP 1:9 VINSARP Ny sökning Tillbaka till sökning

12994_Manbyggnaden_SRLN_2007-08-31 021

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VINSARP (akt.)
Västra Götaland
Ulricehamn

Slott och herrgård - Herrgård

Slott och herrgård - Herrgård

Slott och herrgård - Herrgård

VINSARP 1:9

Historik

Vinsarp omnämns första gången 1323 under namnet Vinsäthorp. Gården ligger vid Vinsarpasjöns utlopp i Ätran. Det gamla stenhuset som troligen uppförts som festhall synes vara byggt vid slutet av 1400-talet. Stenhuset har under årens lopp haft funktionen av magasin. Stenhuset lär ha haft två flyglar varav den ena idag skulle vara manbyggnaden. Denna har "dendrokronologiskt" daterats till 1697. Under 1930-talet gjordes omfattande arbeten av dåvarande ägaren på såväl huvudhuset som stenhuset. Dessa arbeten präglar idag husens utseende. Troligen har gården varit omgiven av vallgravar. Byggnaden kan under de nuvarande ytskikten dölja äldr...

Läs mer i eget fönster