Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skövde kn, VRETEN 1:30 VRETENS SÅGVERK Ny sökning Tillbaka till sökning

IMG_1897.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VRETENS SÅGVERK (akt.)
Västra Götaland
Skövde

Hantverk och manufaktur - Såg

Slott och herrgård - Herrgård

Hantverk och manufaktur - Såg

Slott och herrgård - Herrgård

Hantverk och manufaktur - Såg

Hantverk och manufaktur - Såg

VRETEN 1:30

Historik

Vretens ångsåg anlades 1886-87 av göteborgsfirman Dickson & Co - sin tids mest betydande sågverksföretag - i anslutning till Vretens egendom, för att under ett par år exploatera ett skogsområde i närheten. En äldre vattensåg låg vid ån men det nya sågverket lades väster om gården; tack vare ångdriften var man inte längre bunden till något vattenfall. Fri markyta behövdes dessutom kring sågen för timmerupplag och brädgård. Från järnvägen drogs stickspår, vilket revs upp 1945.
För sågverket uppfördes två byggnader, dels själva såghuset i trä, dels av brandsäkerhetsskäl ett separat hus av tegel för ångmaskin och ångpannor. Såghusets ex...

Läs mer i eget fönster

Vreten, en herrgård, är ett stort komplex med ett otal byggnader av olika slag vars huvudbyggnaden uppfördes 1791 men nuvarande utseende är från en ombyggnation 1890.

Vretens ångmaskindrivna sågverk uppfördes 1886- 1887 med maskinhus i tegel och sågverksbyggnad i trä av Göteborgsfirman Dickson & Co. Den uppfördes i anslutning till Vretens egendom och ett skogsområde exploaterades också för verksamheten.

En vattensåg hade legat vid ån men den nya sågen var inte beroende av ett vattenfall och lades väster om gården. För sågen och dess drift ångmaskinen anlades två byggnader – såghuset i trä och ett maskinhus tegel. Ångmaskin och p...

Läs mer i eget fönster