Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Åmål kn, EDSLESKOGS PRÄSTGÅRD 1:35 EDSLESKOGS PRÄSTGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

PNN00667

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
EDSLESKOGS PRÄSTGÅRD (akt.)
Västra Götaland
Åmål

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

EDSLESKOGS PRÄSTGÅRD 1:35

Historik

Prästgårdsbyggnaden är uppförd 1822, medan den södra flygelbyggnaden, den s k Fryxellsgården, byggdes 1795. Den norra flygeln, vilken tidigare inrymt lantarbetarbostäder men som numera är församlingshem, byggdes på 1870-talet. Prästgårdsanläggningen är ett levande exempel på det byggnadssätt som reglerades genom de ecklesiastika boställsförordningarna med paralleller i bl a de militära boställena. Prästgården fick därigenom karaktären av ett mellanting mellan herrgård och storbondegård med högreståndsmässig prägel. Edsleskogs prästgård förklarades 1977 som byggnadsminne.

Källa: "Bygd att bevara" program för kulturminnesvård, Åmåls ...

Läs mer i eget fönster