Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Härnösand kn, TIMMERMANNEN 14 KONSISTORIEHUSET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KONSISTORIEHUSET (akt.), DOMKAPITELHUSET, HÄRNÖSAND (inakt.)
Västernorrland
Härnösand

Utbildning och vetenskap - Skola - Katedralskola

Utbildning och vetenskap - Skola - Läroverk

Utbildning och vetenskap - Skola - Läroverk

Utbildning och vetenskap - Skola - Katedralskola

TIMMERMANNEN 14

Historik

Initiativ till byggandet av ett särskilt gymnastikhus togs 1840 i och med att konsistoriet uppdrog åt gymnasiets rektor att till tomt inköpa urfabrikören Nordlanders kryddgård, som var belägen öster om gymnasiet i det sydvästra hörnet av "Norra Kyrkogatan" och "Gymnasiegatan". I november 1842 godkändes en ritning upprättad av C G Blom C:son. Ritningen visar ett tvåvåningshus med vind täckt av ett flackt sadeltak. Fasaden består av sju fönsteraxlar och artikuleras genom en bred liggande fasad sockelpanel som når upp till underkanten av bottenvåningens fönster. Ett våningsskiljande band löper mellan bottenvåning och övervåning. I vind...

Läs mer i eget fönster