Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Strömsund kn, STORA BLÅSJÖN 2:30 ANKAREDE KAPELLPLATS Ny sökning Tillbaka till sökning

Kyrkstugor.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ANKAREDE KAPELLPLATS (akt.)
Jämtland
Strömsund

Religionsutövning - Kyrkstad

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrkstad

Religionsutövning - Sameviste

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

STORA BLÅSJÖN 2:30

Historik

HISTORIK FRÅN PROJEKTET SOCKENKYRKORNA. KULTURARV OCH BEBYGGELSEHISTORIA - Kapell beläget invid Stora Blåsjön och avsett för nomadiserande samebefolkning och bofasta. Kyrkogården kring kapellet, som är det andra kapellet på platsen, invigdes enligt uppgift 1820. Kring kapellet finns den samiska kyrkstaden med ett 20-tal kyrkkåtor. Dessutom finns präststuga och andra kyrkstugor. Platsen har kulturvärden av riksintresse.

I: Träkapell uppfördes på den tidigare invigda begravningsplatsen på lokalt initiativ någon gång mellan 1785 och 1820 och revs 1895. Kapellet bestod av en enkel timrad stuga, täckt med torvtak. Rektangulär plan med i...

Läs mer i eget fönster

Ankarede lappkapell uppfördes 1895-96 av byggmästaren F.J. Svensson efter ritningar av Herman Theodor Holmgren. Kapellplatsen som ligger vid Lejarälvens och Ankarälvens utlopp i Stora Blåsjön är en gammal samisk begravningsplats. Vid 1800- talets början byggdes här ett enkelt bönhus med en begravningsplats för samer och bofasta. Det var ett enkelt timrat kapell med en fristående klockbod. Bönhuset förföll alltmer under 1800- talets senare hälft tills det slutligen revs 1895 och ersattes av dagens träkapell.