Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Alingsås kn, CEDERBERG 1 HÜTTLINGSKA GÅRDEN Ny sökning Tillbaka till sökning

12977-Lena Rundström 2006-09-01 001

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÜTTLINGSKA GÅRDEN (akt.)
Västra Götaland
Alingsås

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

CEDERBERG 1

Historik

Hüttlingska gårdens ursprungliga byggnad utmed Plangatan tillkom på 1800-talet. Tillbyggnaden i vinkel utmed Östra Vattugränd uppfördes 1920 och ansluter väl till huvudbyggnadens empiredekorerade fasad.

Byggnaden har fått namnet efter ägare, major Hüttling vid Västgöta Dals regemente. Alingsås elementarskola för flickor hade lokaler i byggnaden under 1880-talet. Då det nya stadshotellet byggdes 1910-11 fick Hüttlingska gården tjänstgöra som hotell.


KÄLLA. Ur beslut om byggnadsminnesförklaring 1983-01-31