Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sollefteå kn, RÄTTVISAN 4 TINGSHUSET, SOLLEFTEÅ Ny sökning Tillbaka till sökning

083812JF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TINGSHUSET, SOLLEFTEÅ (inakt.)
Västernorrland
Sollefteå

Utbildning och vetenskap - Arkiv

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Tingshus

Utbildning och vetenskap - Arkiv

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Tingshus

RÄTTVISAN 4

Historik

Under 1800-talet hölls ting i Sollefteå på flera olika ställen. Efter 1882 höll man till i en flygelbyggnad till Hullsta gård. 1902 konstaterade hösttinget att det var nödvändigt att häradet uppförde ett särkskilt tingshus. 1904 fick man tillstånd för detta av Härnösands landskansli. Entreprenaden gick till byggmästaren J. Wallgren. Denne skulle uppföra tingshuset efter ritningar av arkitekt Folke Zettervall, som ritade ett hus i fornnordisk anda.

Tingshusets huvudbyggnad är placerad i nord-sydlig riktning på den stora hörntomten i kvarteret Rättvisan 4. Separata byggnader uppfördes samtidigt för vaktmästare och uthus. Vaktmästare...

Läs mer i eget fönster

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - I november 1902 skrev häradshövdingen Walter Bergström ett brev till Kung. Befallningshavande i Ångermanland i vilket han påtalade de "undermåliga" förhållanden som rådde i Sollefteå tingslags rättegångslokaler (Landstedt, 1998). Tingen hölls vid denna tid i en flygelbyggnad på Hullsta gård ett stycke utanför Sollefteå köping, i en lägenhet som hyrdes ut av en privatperson. Salen beskrevs i Bergströms brev som "fullkomligt olämplig för sitt ändamål", den var dragig och osund, trång och mörk och hela byggnaden i det närmaste fallfärdig. Dessutom saknades häradshäkt...

Läs mer i eget fönster