Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Strängnäs kn, BISPEN 3 BISKOPSGÅRDEN Ny sökning Tillbaka till sökning

fd981107

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BISKOPSGÅRDEN (akt.)
Södermanland
Strängnäs

Boställe och tjänstebostad - Biskopsgård

Boställe och tjänstebostad - Biskopsgård

BISPEN 3

Historik

Byggnaden uppfördes 1660-64 av biskopen Johannes Matthiae. Från byggnadstiden finns ankarslut och huvudportalens överstycken bevarade. Byggnaden är sammanslagen av två hus av samma höjd - ett tvåvåningshus och ett trevåningshus. Porten fick sin barockomfattning vid en restaurering 1764.
Biskopshusets nuvarande rikt dekorerade yttre tillkom vid en restaurering 1882.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X

Källa: Förslag till skyddsföreskrifter för det statliga ...

Läs mer i eget fönster