Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Oxelösund kn, OXELÖ 7:62 GAMLA VATTENTORNET I OXELÖSUND Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GAMLA VATTENTORNET I OXELÖSUND (akt.)
Södermanland
Oxelösund

Samhällsservice och teknisk försörjning - Vattenreservoar

Samhällsservice och teknisk försörjning - Vattentorn

Samhällsservice och teknisk försörjning - Vattenreservoar

Samhällsservice och teknisk försörjning - Vattentorn

OXELÖ 7:62

Historik

Vattentorn började byggas i Sverige efter 1800-talets mitt, bl a till följd av sanitära problem. Från 1890 skedde en markant stegring i byggandet. Några huvudtyper av reservoarer finns. En typ är tornreservoaren, som ofta givits exteriörer som blivit individuellt utformade.
Vattentornet i Oxelösund, som är uppfört 1899, är ett sådant exempel. I likhet med åtskilliga anläggningar av motsvarande slag är vattentornet högt beläget och dess utformning präglas av den för tiden typiska kombinationen av natursten och tegel med sparsamt dekorativa inslag i murverket. Tornet är åttkantigt och uppfört av tegel på sockel av tuktad natursten. I ...

Läs mer i eget fönster