Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nyköping kn, VIDA 1:6 M.FL. VIDA REGEMENTSSKRIVARBOSTÄLLE Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VIDA REGEMENTSSKRIVARBOSTÄLLE (akt.)
Södermanland
Nyköping

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Officersboställe

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Officersboställe

VIDA 1:6

VÄDERBRUNN 1:14

Historik

Vida regementsskrivarboställe beboddes på 1660-talet av riksrådet och arkitekten Erik Dahlberg som då var överstelöjtnant vid Södermanlands regemente. Vida indelades senare till regementsskrivarboställe, men upphörde som sådant senast 1837. Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes mellan 1724 och 1727 och är en timrad parstuga i en våning, med rödfärgad locklistpanel och tegeltak. Den flyttades till sin nuvarande plats omkring 1750-60.
Gårdens uthus är från 1700-1800-talen. Alla utom logen är rödfärgade timmerbyggnader med och utan locklist- eller lockpanel. Logen från 1889 är av trä med stående rödfärgad panel. Taken är av tegel utom...

Läs mer i eget fönster