Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sundsvall kn, PENNINGEN 6 HEDBERGSKA HUSET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HEDBERGSKA HUSET (akt.)
Västernorrland
Sundsvall

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

PENNINGEN 6

Historik

Hedbergska huset är ett väl bevarat patricierhus från 1800-talets sista decennium. Grosshandlare J A Hedberg lät uppföra byggnaden, som stod färdig år 1890. Den är utformad i tysk-holländsk renässansstil med fasader i tegel och rikt skulpterade fönster- och portomfattningar i sten och puts. Av särskilt intresse är trappuppgången med utsökt arbetade detaljer. En ombyggnad gjordes omkring 1906 efter ritningar signerade av Gustaf Hermansson.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3