Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sollefteå kn, GÅLSJÖ 1:3 GÅLSJÖ BRUK Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GÅLSJÖ BRUK (akt.)
Västernorrland
Sollefteå

Hantverk och manufaktur - Bruk

Slott och herrgård - Herrgård - Bruksherrgård

Slott och herrgård - Herrgård - Bruksherrgård

GÅLSJÖ 1:3

Historik

Gålsjö bruk anlades vid 1700-talets början. Driften lades ned 1872. På 1950- och 1960-talen skänktes byggnaderna och den omgivande marken till Härnösands stiftsråd. Efter en omfattande restaurering användes bruket för frilufts-, idrotts- och konferensändamål samt som gästhem.
Bruksanläggningen består av en herrgård med flygel, på andra sidan Gålån sex bostadshus längs en bruksgata, i fonden av gatan en prästgård samt ett par ekonomibyggnader. Herrgårdsbyggnaden är uppförd av timmer i en våning med inredd vindsvåning under plåttäckt mansardtak. Fasaderna är klädda med liggande panel. Huset uppfördes 1776 och ersatte en på 1760-talet...

Läs mer i eget fönster