Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Flen kn, BOGÅRDEN 1:1 BOGÅRDENS KOMMINISTERBOSTAD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BOGÅRDENS KOMMINISTERBOSTAD (akt.)
Södermanland
Flen

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

BOGÅRDEN 1:1

Historik

Bogårdens f d komministerbostad är en mycket tydlig representant för empireperiodens byggande på landsbygden. Manbyggnaden har i hög grad bevarat sin ursprunglighet, såväl exteriört som interiört. Byggnaden är timrad i två våningar med delvis inredd vind. Till byggnadsminnet hör även en äldre, timrad arbetarbostad i 1½ våning liksom ett välbevarat magasin med tydliga empiredrag.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Södermanlands län, 1991-01-17, Dnr 221-8126-90