Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Härnösand kn, RÅDHUSET 1 HÄRNÖSANDS RÅDHUS Ny sökning Tillbaka till sökning

08386JF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÄRNÖSANDS RÅDHUS (akt.)
Västernorrland
Härnösand

Offentlig förvaltning - Rådhus

Rättsväsende - Rådhus

Rättsväsende - Rådhus

Rättsväsende - Rådhus

Rättsväsende - Rådhus

RÅDHUSET 1

Historik

År 1764 väcktes frågan om ny gymnasiebyggnad i Härnösand. Ett förslag till stenbyggnad av byggmästaren Per Hagmansson i Sundsvall omtalas 1784 men godkändes inte av Överintendentsämbetet utan remitterades till arkitekten Olof Tempelman, vars omarbetning godkändes 1785. Den viktigaste förändringen var att ett tänkt torn togs bort och den karakteristiska rotundan lades till; den kan mycket väl ha inspirerats av Gustaf III, som 1784 återvänt från sin italienska resa.
Tempelmans ritningar visar en tvåvåningsbyggnad med sadeltak. Huvudfasaden har i mittaxeln en rotunda, till drygt en tredjedel av diametern indragen innanför fasadlivet ...

Läs mer i eget fönster

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - I centrala Härnösand på en höjd ligger det som kallas Härnösands rådhus, men som ursprungligen uppfördes som gymnasium. Det förslag till utförande som byggmästaren Per Hagmansson i Sundsvall skickade till Överintendentsämbetet ändrades av Olof Tempelman, som bland annat lade till den centralt placerade rotundan som dominerar byggnaden. Rotundan består av tolv doriska kolonner, är till drygt en tredjedel indragen i fasaden och kröns av en plåtklädd kupol med en gyllene glob.

För ytterligare information om domsagans historik, se under Dokument.
För utförlig bes...

Läs mer i eget fönster