Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mullsjö kn, BÖNARED 1:7 BÖNAREDS KOMMINISTERBOSTÄLLE Ny sökning Tillbaka till sökning

Bönareds komministerboställe BJL 2011_0909(119) .JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BÖNAREDS KOMMINISTERBOSTÄLLE (akt.)
Jönköping
Mullsjö

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

BÖNARED 1:7

Historik

Bönared har åren 1794-1927 tjänstgjort som kaplans/komministerboställe. Från början var det dock sannolikt officersboställe och delar av huvudbyggnaden uppges vara från 1600-talet. Den nuvarande anläggningen har emellertid stildrag som anger en om- och tillbyggnad omkring 1800; troligen rustades bostället upp då den första kaplanen tillträdde 1794. Huvudbyggnaden i en och en halv våning har trekantiga fönster längs huvudfasadens takfot. Byggnaden tycks ursprungligen ha varit en parstuga men vid östra gaveln har två rum byggts till. De båda flyglarna är sannolikt samtida med huvudbyggnaden. Den västra, en enkelstuga med rektangulära ...

Läs mer i eget fönster