Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Eskilstuna kn, STENGETEN 4 ÖSTER- OCH VÄSTER REKARNE HÄRADERS TINGSHUS Ny sökning Tillbaka till sökning

992223EL

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FD TINGSHUSET (inakt.), ÖSTER- OCH VÄSTER REKARNE HÄRADERS TINGSHUS (akt.)
Södermanland
Eskilstuna

Rättsväsende - Tingshus

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Tingshus

STENGETEN 4

Historik

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Väster- och Österrekarne häraders forna tingshus är beläget invid ån i det som idag kallas Gamla staden. Denna del av Eskilstuna utgjorde stadens centrum fram till slutet av 1800-talet då industrins expansion på andra sidan ån kom att förskjuta verksamheterna till den så kallade Fristaden, eller Nya staden. När tingshuset uppfördes på 1700-talet för Västra och Östra rekarnes härader, blomstrade emellertid Rådhustorget och Köpmansgatan där huset ligger.

För ytterligare information om domsagans historik, se under Dokument.
För utförlig beskrivning av huset, se ...

Läs mer i eget fönster

Inom kvarteret Stengeten 3-4 finns tre bostads- och affärshus längs Köpmangatan, varav det mellersta är ett tingshus för Öster- och Väster Rekarne härader uppfört under 1780-talet. Det norra gatuhuset är också från 1700-talet men dess karaktär härrör från om- och tillbyggnader från 1800-talets första hälft. Det södra gatuhuset uppfördes under 1820-talet. Gårdsbyggnaderna Stengeten 3-4 är uppförda under 1800-talet eller tidigare, med undantag av de komplementbyggnader som uppförts i samband med renovering åren 1987-90. Delar av gården har den äldre kullerstensbeläggningen bevarad.

Anläggningen är en värdefull komponent i den bevara...

Läs mer i eget fönster