Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västervik kn, RÅDHUSET 13 RÅDHUSET, VÄSTERVIK Ny sökning Tillbaka till sökning

981339HB

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RÅDHUSET, VÄSTERVIK (akt.)
Kalmar
Västervik

Offentlig förvaltning - Rådhus

Offentlig förvaltning - Rådhus

Offentlig förvaltning - Rådhus

Offentlig förvaltning - Rådhus

RÅDHUSET 13

Historik

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Nuvarande rådhus uppfördes i slutet av 1700-talet var det Rådhusrätten för Västervik upphörde 1960, och tingsplatsen i Gamleby drogs in, uppfördes ett nytt För ytterligare information om domsagans historik, se under Dokument. För utförlig beskrivning av tingshuset, se byggnad - under rubriken historik.

KÄLLA: Tings- och rådhusinventeringen 1998-06-03

Rådhuset uppfördes 1793-95 efter ritning av konduktören vid överintendentsämbetet Ture Wennberg under överinseende av C F Adelcrantz. Det är byggt av tegel med slätputsade fasader och har brutet tak, som krönts av en attika med lanternin. Taket, som tidigare var täckt med spån, är nu beklätt med svartmålad plåt. Interiören är genom flera ombyggnader förändrad. I bottenvåningen inrymdes ursprungligen en handelsbod på var sida om vestibulen. Rådsalen är det enda rum som bevarat sin ursprungliga karaktär. Här finns två döbattanger och en kolonnkakelugn bevarade, troligen från byggnadstiden.

Byggnadsminnen 1961-1978