Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västervik kn, PROSTEN 11 VÄSTERVIK PRÄSTGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄSTERVIK PRÄSTGÅRD (akt.)
Kalmar
Västervik

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

PROSTEN 11

Historik

Den äldsta kända prästgården i Västervik byggdes antagligen efter 1621 års stadsbrand och låg sannolikt på den nuvarandes plats. Den förstördes vid nästa stadsbrand 1677 och dess efterträdare fick vid 1750-talets mitt ge vika för den nuvarande. Denna är timrad i en och en halv våning under högt tegeltäckt sadeltak samt har sexdelad plan, utökad med två kamrar vid södra gaveln. Fasaderna har gulmålad locklistpanel. Prästgården bevarar utvändigt en ålderdomlig karaktär medan interiören har ombyggts flera gånger.
På gården finns ytterligare två träbyggnader, dels ett vagnslider med stall och fähus, dels den s.k. kuskbostaden med brygg...

Läs mer i eget fönster