Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västervik kn, GÄDDAN 1 MAECHELSKA HUSET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MAECHELSKA HUSET (akt.)
Kalmar
Västervik

Bostadsbebyggelse - Borgargård - Handelsgård

Bostadsbebyggelse - Borgargård - Handelsgård

GÄDDAN 1

Historik

Byggnaden, som uppfördes under senare delen av 1700-talet, har utgjort huvudbyggnaden i en av de stora handelsgårdar, som karaktäriserade stadsdelen Gamla Norr i Västervik. Den övriga bebyggelsen med bodar och magasin m m på denna och intilliggande gård revs 1974 och ersattes med modern hyreshusbebyggelse. Den bevarade byggnaden är belägen med den breda gaveln mot Hamngatan. Dess ursprungliga karaktär är trots flera ombyggnader i stort sett bevarad. Huset är uppfört av timmer och panelat och har ett högt, brutet tak. I huvudsak är den ursprungliga planlösningen bevarad, liksom vissa inredningsdetaljer. Under byggnaden finns en välb...

Läs mer i eget fönster