Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Umeå kn, DOMHERREN 9 REKTOR JOHANSSONS GÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
REKTOR JOHANSSONS GÅRD (akt.)
Västerbotten
Umeå

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde

DOMHERREN 9

Historik

Den äldre byggnaden på fastigheten Domherren 1 och 2 uppfördes 1876 efter ritning av stadsbyggmästare G A Pettersson. Byggherre var läroverkets rektor Johan Johansson. Huset är en av de få bevarade representanterna för 1870-talets stadsbebyggelse i Umeå. Tillsammans med byggnaderna i grannkvarteret Ripan bildar de en miljö som ännu ger en klar bild av den tidens byggnadsskick. Byggnaden är uppförd av timmer i två våningar med ett flackt valmat plåttak och är av en i norrländska städer vid denna tid vanlig typ. Den är utvändigt klädd med en gulmålad panel i nyrenässansstil med pilastrar, listverk och konsolfris.

KÄLLA: Byggnadsminne...

Läs mer i eget fönster