Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västervik kn, HJÄLPAREN 2 CEDERFLYCHTSKA FATTIGHUSET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
CEDERFLYCHTSKA FATTIGHUSET (akt.)
Kalmar
Västervik

Hälso-, sjuk- och socialvård - Fattighus

Hälso-, sjuk- och socialvård - Fattighus

HJÄLPAREN 2

Historik

Fattighuset, som tillkom genom en privat donation, byggdes 1749-51 efter ritningar av Karl Hårleman. 1748 hade välborna Anna Hansdotter Cederflycht på Helgerum skänkt 100.000 daler kopparmynt till Västerviks stad för upprättande av ett fattighus "åt sexton usla och utarmade fattiga människor".

Byggnaden är uppförd av tegel med slätputsade murytor i två hela våningar under brant tegeltäckt valmtak. Ovan den kraftigt framspringande profilerade takfoten är fallen svagt utsvängda. Huvudfasadens dekorativa utsmyckning är koncentrerad till en sandstensportal, som kröns av en inskriftstavla. Karaktäristiskt för Hårleman är att bottenvånin...

Läs mer i eget fönster