Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vimmerby kn, NÄKTERGALEN 3 KV NÄKTERGALEN 3 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KV NÄKTERGALEN 3 (akt.)
Kalmar
Vimmerby

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Borgargård

NÄKTERGALEN 3

Historik

Vimmerby stadskärna är av riksintresse för kulturmiljövården dels tack vare den medeltida strukturen i stadsplanen, dels de välbevarade handelsgårdarna med rikt och högklassigt inredningsmåleri som betingar det kulturhistoriska värdet. Detta finns bland annat dokumenterat i Riksantikvarieämbetets publikation Storgatan i Vimmerby 1965, samt den av Kalmar länsmuseum för Vimmerby kommun utförd byggnadsinventering. Halva kvarteret Näktergalen, intill kyrkan, undgick stadsbränderna 1683 och 1821. På 1658 års karta finns ett hörnhus i samma volym och läge som det här aktuella markerat. Ägarlängden visar att huset ägts och bebotts av kända...

Läs mer i eget fönster