Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vimmerby kn, BLÄGDA 1:16 APELKULLENS BANVAKTARSTUGA Ny sökning Tillbaka till sökning

Ff998708

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
APELKULLENS BANVAKTARSTUGA (akt.)
Kalmar
Vimmerby

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Banvaktarstuga

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Banvaktarstuga

BLÄGDA 1:16

Historik

Apelkullens banvaktarstuga ingår som en del av den byggnadsminnesförklarade smalspårsjärnvägen mellan Hultsfred och Verkebäck. Genom att samtliga byggnader är bevarade på fastigheten ger Apelkullens banvaktarstuga en god bild av hur livet på ett av järnvägens boställen gestaltades. Husen förändrades något invändigt i samband med att banvaktarbostället omvandlades till fritidsbostad för SJ-anställda. Denna förändring speglar dock en annan viktig del i järnvägens historia; statens Järnvägars personalpolitik och deras ansvar frö de anställda både i arbetet och på fritiden.

KÄLLA: Länsstyrelsen i Kalmar län, Beslut om byggnadsminne 19...

Läs mer i eget fönster