Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Oskarshamn kn, ISHULT 1:14 ISHULTS TINGSPLATS Ny sökning Tillbaka till sökning

085W2175

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ISHULTS TINGSPLATS (akt.)
Kalmar
Oskarshamn

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Tingshus

ISHULT 1:14

Historik

Tunaläns härads tingsplats flyttades från Krokstorp till byn Ishult 1729. Ishults by är ett officiellt bygdecentrum med äldre träbebyggelse: tingshus, häkte, stallar, tingsklocka och gästgivaregård. Till tingsplatsen leder en av alléer kantad gammal väg på Tunaåsen. Ishult fungerade som tingsplats fram till 1935.

Tingshuset, som är panelat och gulmålat, fick sitt nuvarande utseende efter en brand strax före 1820 samt vid en om- och tillbyggnad 1917 efter ritningar av Hugo Hammarskjöld. Dess interiör är helt intakt med tingssal, arkiv, rum för domaren, länskammare, nämndemanskammare och rum för de tingssökande. Troligen ingår den ga...

Läs mer i eget fönster

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Tunaläns härads tingshus är beläget vid landsvägen i Ishult, omkring tio kilometer norr om Kristdala. Gästgiveribyggnaden finns fortfarande bevarad inte långt från tingshuset medan det är drygt en mil till kyrkan.

Häradet hade tidigare sitt tingsställe i Krokstorp i Misterhults socken. Ting hölls på platsen från 1500-talet fram till 1729. 1730 flyttades tingsplatsen och tingsstugan, från Krokstorp till Ishult där det fanns ett gästgiveri. Tingsstugan byggdes om och förbättrades vid flera tillfällen. Nya färdsätt och vägar var den främsta anledningen till varf...

Läs mer i eget fönster