Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Eksjö kn, MAGISTERN 6 APOTEKARVILLAN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
APOTEKARVILLAN (akt.)
Jönköping
Eksjö

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

MAGISTERN 6

Historik

Den s.k. Apotekarvillan är belägen i centrala Eksjö, närmast omgiven av villabebyggelse från tidigt 1900-tal. Villan ritades av arkitekten Gunnar Wetterling, Äppelviken, år 1922. Den är uppförd i tidig 1920-tals-klassicistisk stil med bl.a. burspråk, kolonner och festonger. Byggherre var apotekaren Carl Gustaf Matérn-Lindewald och hans hustru Maj. Byggnaden är uppförd av trä i två våningar med fasad av locklistpanel. Sadeltaket är flackt och sockeln är av huggen granit.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Jönköpings län, 1993-02-05, Dnr 221-489-92