Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, VÄLVILJAN 4 HOTELL BRAHE Ny sökning Tillbaka till sökning

988B18EL

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HOTELL BRAHE (akt.)
Jönköping
Jönköping

Kommunikation - Gästgivargård

Rättsväsende - Rådhus

Rättsväsende - Rådhus

Kommunikation - Gästgivargård

Kommunikation - Gästgivargård

Rättsväsende - Rådhus

Kommunikation - Gästgivargård

Rättsväsende - Rådhus

VÄLVILJAN 4

Historik

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Sedan slutet av 1600-talet hade Vista härad haft sin tingsplats i Gränna (Almquist, 1954-1955 s. 358). Både häradsrätten och rådhusrätten höll förhandlingar i Grännas rådhus. Det äldsta rådhusbyggnaden uppfördes 1675 och låg vid nordvästra hörnet av stadens torg. Byggnaden revs dock 1800, och ett nytt rådhus uppfördes på Brahegatan 1805 till 1806. Rådhusrätten upphörde och införlivades med Tveta, Vista och Mo häraders domsaga från och med ingången av 1936.

För ytterligare information om domsagans historik, se under Dokument.
För utförlig beskrivning av rådh...

Läs mer i eget fönster

Byggnaden färdigställdes sannolikt 1806, men hade redan år 1805 sålts till staden av byggherren, borgmästare C. G. Hjertström. Huset togs i anspråk dels som rådstuga, dels som gästgivargård. Från 1920, då gästgivareförordningen upphörde, och fram till 1974 bedrevs hotellrörelse i huset. Byggnaden ingår som en del i den enhetliga, väl bevarade träbebyggelsen utefter Brahegatan. Den är uppförd i två våningar med locklistpanel och valmat tegeltäckt sadeltak. Fönster, ytterdörrar och skorstenar är bytta i modern tid. 1976-77 genomgick byggnaden en omfattande restaurering och innehåller nu bostäder. Skyddsföreskrifterna omfattar byggnade...

Läs mer i eget fönster