Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, STRÖMSBERG 3:3 STRÖMSBERGS GÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STRÖMSBERGS GÅRD (akt.)
Jönköping
Jönköping

Slott och herrgård - Säteri

Slott och herrgård - Herrgård

Slott och herrgård - Herrgård

Slott och herrgård - Säteri

STRÖMSBERG 3:3

Historik

Strömsbergs herrgård anlades 1646 av den förmögne Jönköpingsborgaren Peder Gudmundsson, samma år som han adlades med namnet Strömberg. Den nuvarande huvudbyggnaden av timmer i två våningar under ett högt valmat tegeltak uppfördes 1747 samt till- och ombyggdes 1855 i nygotisk stil. Huvudparten av den nygotiska utsmyckningen togs bort på 1920-talet. Vid en genomgripande renovering 1985-86 tillkom den nuvarande ljusgråmålade locklistpanelen med rundade lister, utförd efter förebild av en tidigare panel. I samband härmed avlägsnades den nygotiska mittrisaliten och övrig bevarad fasaddekor från 1855. En flygelbyggnad - ej ingående i bygg...

Läs mer i eget fönster