Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kalmar kn, RÅDMANNEN 5 RÅDHUSET KALMAR Ny sökning Tillbaka till sökning

Ff989820 (b)

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RÅDHUSET KALMAR (akt.)
Kalmar
Kalmar

Offentlig förvaltning - Rådhus

Offentlig förvaltning - Rådhus

Rättsväsende - Rådhus

Rättsväsende - Rådhus

RÅDMANNEN 5

Historik

Rådhuset, i holländsk klassicistisk stil, ritades troligen av fortifikationsofficeren Magnus Gabriel Craelius och stod färdigt 1690. Byggnaden var då försedd med två flyglar, burspråk och en takryttare, vilka förstördes vid branden 1731. I övrigt kunde huset återställas och står idag tämligen oförändrat. Fasaden, vars mittparti betonas av en svagt framspringande, rusticerad risalit, präglas av de många fönstren, vilka genom olika storlekar markerar våningarnas karaktär. Mellan huvudingången och mezzaninvåningen finns tre stenkartuscher, skulpterade av Jakob Schultz, symboliserande lag och rättsskipning. Huvudentrén leder in till den...

Läs mer i eget fönster

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - När den nya staden på Kvarnholmen planerades utsåg man på tidigt stadium en tomt vid Stortorget där rådhuset skulle ligga. År 1656 flyttades det dåvarande rådhuset från Gamla Staden till den nya tomten. Huset var uppfört i två våningar av trä och avsågs fungera som provisorium tills dess det nya rådhuset byggdes. Det nya rådhuset stod färdigt 1690.

För ytterligare information om domsagans historik, se under Dokument.
För utförlig beskrivning av rådhuset, se byggnad - under rubriken historik.

KÄLLA: Tings- och rådhusinventeringen 1998-06-05