Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kalmar kn, DOMPROSTEN 7 DOMPROSTGÅRDEN Ny sökning Tillbaka till sökning

Ff989904 (b)

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DOMPROSTGÅRDEN (akt.)
Kalmar
Kalmar

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

DOMPROSTEN 7

Historik

Huvudbyggnaden vid Lilla Torget är uppförd mellan 1656 och 1667. Byggherre var stadspresident en Christoffer Larsson Grubb och troligen var murmästaren Adrian Clausson ansvarig för uppförandet. Huset fick sannolikt sitt nuvarande utseende efter en brand 1679. Efter ytterligare en brand 1765 tillkom gårdens övriga bebyggelse. År 1791 inköptes gården till prästgård med biskoparna M G Wallenstråle och Magnus Stagnelius som de första innehavarna. Senare har gården bebotts av stiftets domprostar och stadens kyrkoherdar. På den angränsande tomten nr 6 uppfördes 1909 en byggnad för pastorsexpeditionen.
Den närmast kvadratiska huvudbyggnad...

Läs mer i eget fönster