Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hudiksvall kn, GAMLA APOTEKET 1 BRUNSKA GÅRDEN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BRUNSKA GÅRDEN (akt.)
Gävleborg
Hudiksvall

Hälso-, sjuk- och socialvård - Apotek

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Hälso-, sjuk- och socialvård - Apotek

GAMLA APOTEKET 1

Historik

Gårdsanläggningen tillkom 1842-53 genom en rad om- och tillbyggnader av den äldre bebyggelsen på gården, och är ett väl bevarat exempel på senklassicismens träbyggnadskonst. Byggherre var apotekare Julius Brun. Gården består av en huvudbyggnad och en brevid liggande apoteksbyggnad utmed Storgatan samt två flygellängor ned till den liggande Strandgatan. Flyglarna är mot sjön sammanbundna av en låg byggnad, med terrasstak i gårdsplanet och en barriär mot gatan. Huvudbyggnaden, ett tvåvåningshus med lågt valmtak, är klätt med stående slätpanel och har en taklist i form av en klassisk triglyffris. Apoteksbyggnaden är ett högt envåningsh...

Läs mer i eget fönster