Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, ANTIKEN 1 GAMLA RÅDHUSET I JÖNKÖPING Ny sökning Tillbaka till sökning

988036YL

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GAMLA RÅDHUSET I JÖNKÖPING (akt.)
Jönköping
Jönköping

Offentlig förvaltning - Rådhus

Offentlig förvaltning - Rådhus

Offentlig förvaltning - Rådhus

Offentlig förvaltning - Rådhus

ANTIKEN 1

Historik

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Staden Jönköping hade fått stadsprivilegier redan 1284. En träbyggnad från 1620-talet vid dåvarande Stora Torget (nuvarande Hovrättstorget) fungerade som rådhus fram till 1691 då huset förstördes i en stadsbrand. Återuppförandet av ett nytt rådhus på samma plats påbörjades 1696. Det så kallade Gamla rådhuset var ritat av dåvarande landshövdingen Erik Dahlbergh (jfr rådhuset i Eksjö) och invigningen ägde rum 1699. Det dröjde emellertid fram till 1703 innan huset var helt färdigbyggt. Byggnaden eldhärjades 1716 och 1785. Efter den sista branden fick rådhuset en någo...

Läs mer i eget fönster

Gamla rådhuset uppfördes på 1690-talet efter ritningar av arkitekten Erik Dahlberg, tillika dåvarande landshövding i Jönköpings län. Byggnaden härjades svårt av brand 1716, men återuppfördes i stort sett till ursprungligt skick. Nästa stora eldsvåda kom 1785. Efter återuppbyggnaden 1794 fick huset i allt väsentligt det utseende det har idag. Det ursprungliga höga säteritaket med lanternin återuppfördes således icke. Gamla rådhuset tjänade som rådhusbyggnad till 1914. Efter en ombyggnad 1976 disponeras huset av Radio Jönköping. Huset är uppfört av sten i tre våningar under brutet, valmat tegeltak. Bottenvåningen är rusticerad, de övr...

Läs mer i eget fönster