Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kalmar kn, DOMPROSTEN 1 KV DOMPROSTEN 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

Ff989729

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KV DOMPROSTEN 1 (inakt.)
Kalmar
Kalmar

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Borgargård

DOMPROSTEN 1

Historik

Fastighetens byggnader har troligen tillkommit strax efter 1765 års stadsbrand. Eftersom de ligger nära hamnen har de under långa perioder bebotts av redare och järnhandlare. För närvarande är en skeppshandel inrymd i fastigheten. Huvudbyggnaden av timmer är uppförd i två våningar under brutet plåtklätt tak och har gulmålad locklistpanel av grova dimensioner med kraftiga vitmålade knutlådor. I ett av rummen har man hittat fragment av tapeter från 1760-talet. Magasins- och gårdslängorna är uppförda av sten respektive korsvirke och tegel samt putsade och gråfärgade.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminne...

Läs mer i eget fönster