Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, ÖRSERUM 7:1 ÖRSERUMS GAMLA SKOLA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖRSERUMS GAMLA SKOLA (akt.)
Jönköping
Jönköping

Utbildning och vetenskap - Skola - Folkskola

Utbildning och vetenskap - Skola - Folkskola

ÖRSERUM 7:1

Historik

Gamla skolan i Örserum uppfördes år 1865 och inrymde både skolsal och lärarbostad. Byggnaden är uppförd av timmer i en våning med inredd vind. Fasaden är klädd med locklistpanel med svagt profilerade locklister. Pardörrarna som utgör huvudentré är av spegeltyp med fyra speglar i varje dörrblad. Baksidans ingång till skolsalen är sekundär och på dess plats har tidigare funnits ett fönster. Mot nordost finns en äldre utbyggnad. Entrédörren till lärarbostaden är klädd med liggande pärlspontpanel. Byggnaden har ett sadeltak täckt med tegel och vilar på en sockel av putsad sten.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i ...

Läs mer i eget fönster