Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hudiksvall kn, HILLSTA 6:1 M.FL. YSTEGÅRN Ny sökning Tillbaka till sökning

f0210505

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
YSTEGÅRN (akt.)
Gävleborg
Hudiksvall

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

HILLSTA 6:1

HILLSTA 6:2

Historik

Ursprungligen bestod byn Hillsta av tre gårdar men vid storskiftet i byn 1790 hade ytterligare två tillkommit, däribland nr 5, Ystegårn. Troligen hade den bildats redan under 1600-talet. Gården hade sedan bildandet legat på samma gårdstomt.
Tre bostadshus, manbyggnaden, sängstugebyggningen och bryggstugan ihopbyggda med ladugård, samt en stor loge bildar en tät fyrkant runt ett gårdstun. Utanför gårdsfyrkanten ligger några mindre uthus, småfähus, härbre, vagnslider, loge, sädesbastu och vedbod.
Gårdens äldsta byggnad är manbyggnaden vilken ursprungligen var en parstuga i en våning. En dörr i mellankammaren med två utanpåliggande fyl...

Läs mer i eget fönster