Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kalmar kn, BORGMÄSTAREN 10 GAMLA KOMMINISTERGÅRDEN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GAMLA KOMMINISTERGÅRDEN (akt.)
Kalmar
Kalmar

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

BORGMÄSTAREN 10

Historik

Gamla komministergården är en tvåvånings träbyggnad under sadeltak. Den nuvarande klassicistiska panelfasaden tillkom under förra delen av 1800-talet, sannolikt också det nuvarande sadeltaket; ursprungligen hade byggnaden valmtak. Stommen härrör från 1650-talet, då sedermera borgmästaren Lars Eriksson Rosenlund lät uppföra ett trähus över en välvd stenkällare. Källaren, som är bevarad, tjänade under senare delen av 1600-talet som krutupplag. Staden köpte fastigheten 1779 och inrättade den till kaplansboställe. Under åren 1800-1835, då skolan var inrymd i Rosenlundska huset, tjänstgjorde komministergården som rektorsbostad.

KÄLLA: B...

Läs mer i eget fönster