Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kalmar kn, RÅDMANNEN 5 GAMLA BRANDSTATIONEN Ny sökning Tillbaka till sökning

Ff989820

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GAMLA BRANDSTATIONEN (akt.)
Kalmar
Kalmar

Samhällsservice och teknisk försörjning - Brandstation

Samhällsservice och teknisk försörjning - Brandstation

RÅDMANNEN 5

Historik

År 1760 beslöt stadens magistrat att ett brandhus skulle uppföras. Sitt nuvarande utseende erhöll huset på 1830-talet, då det renoverades med anledning av Karl XIV Johans besök. Skärmgaveln mot torget försågs bl a med hörnpilastrar. Byggnaden är uppförd i korsvirke och trä och har pulpettak mot gården. Fasaden dominerades ursprungligen av stora välvda portöppningar utformade med hänsyn till husets funktion som brandstation. Då brandhuset 1889 inreddes till köttbesiktningsbyrå sattes portarna igen och nya ingångar upptogs. Av den ursprungliga interiören är vinden bevarad.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsm...

Läs mer i eget fönster