Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sandviken kn, NOR 10:2 MJÖLNARGÅRDEN I GAVELHYTTAN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MJÖLNARGÅRDEN I GAVELHYTTAN (akt.)
Gävleborg
Sandviken

Boställe och tjänstebostad - Ämbets- och tjänstemannaboställe

Boställe och tjänstebostad - Ämbets- och tjänstemannaboställe

NOR 10:2

Historik

Mjölnarbostället i Gavelhyttan byggdes i samband med tillkomsten av en kronotullkvarn vid Gavelhytteåns utlopp i Storsjön år 1784. Kvarnen ägdes av bergsmannen Hans Jansson i Nor, som i samband med byggandet drogs in i en tjugoårig process mot Hammarby bruk angående kvarnrättigheterna. Bostället uppfördes av byggmästaren och mjölnaren Gert Åberg, som också blev den först boende på platsen. Omkring år 1860 byggdes ytterligare en kvarn i Gavelhyttan. Den nya kvarnen ägdes gemensamt av Nors byamän och drevs i konkurrens med den privatägda kronotullkvarnen. Mjölnarbostället övergick sedermera till att nyttjas av mjölnaren vid denna kva...

Läs mer i eget fönster