Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ljusdal kn, GÄRDE 1:17 HÄRBRET I SANDVIK Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÄRBRET I SANDVIK (akt.)
Gävleborg
Ljusdal

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

GÄRDE 1:17

Historik

SANDVIKSOMRÅDETS HISTORIA - Sandvik ligger i anslutning till ett tre mil långt sjösystem i skogslandet norr om Ljusdal. Även sandviksområdet utnyttjades till en början extensivt. De fornlämningar som finns i trakten vittnar om hur människorna utnyttjade skogen till fångst och fiske och att sjön var livsnerven. Söder om norra Sandvik ligger ett långt fångstgropsystem, förmodligen från järnålder eller medeltid. Utmed sjöns stränder finns också s.k. insjögravar i form av ett gravfält och en ensamliggande grav från järnålder. De härrör sannolikt från en nomadiserad befolkning.
Troligen har det dock funnits fornlämningar på gårdstomten....

Läs mer i eget fönster