Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kalmar kn, RINKABY 8:49 HENRIKSGÅRDEN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HENRIKSGÅRDEN (akt.)
Kalmar
Kalmar

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

RINKABY 8:49

Historik

Den ålderdomliga gårdsanläggningen ligger vid bygatan i Rinkaby. Manbyggnaden är en timrad parstuga, en och en halv våning hög, i sitt nuvarande skick troligen från 1700-talets senare del men möjligen med delar från 1600-talet. En senare tillbyggnad inrymmer kök och farstu. Fasaderna är locklistpanelade och rödfärgade; taket är tegeltäckt med den ursprungliga taktäckningen av näver och torv bevarad därunder. De ursprungliga fönstren är bevarade liksom äldre fast inredning, delvis med ursprunglig bemålning. Den övriga gårdsbebyggelsen utgörs av drängstuga, bod och hönshus, samtliga rödfärgade envåningsbyggnader av trä med tegeltak.

...

Läs mer i eget fönster