Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ljusdal kn, KLÄPPA 25:4 JÄRNVÄGSHOTELLET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
JÄRNVÄGSHOTELLET (akt.)
Gävleborg
Ljusdal

Kommunikation - Hotell

Kommunikation - Hotell

KLÄPPA 25:4

Historik

Järnvägshotellet i Ljusdal togs i bruk i september 1880, i samband med invigningen av Norra Stambanans sträckning Järvsö-Ljusdal. Arbetet utfördes efter osignerade ritningar, godkända 1879, och bör ha påbörjats under vintern 1879-1880.
Hotellet uppfördes vid Norra Järnvägsgatan, omedelbart intill järnvägsstationen. Marken längs gatans södra sida togs vid denna tid i anspråk främst för järnvägens byggnader. Av dessa står numera endast järnvägshotellet och lokstallarna kvar.
Som på de flesta norrländska orter byggdes och drevs järnvägshotellet i Ljusdal av privatpersoner. Byggherre var nämndemannen och gästgivaren i Undersvik, Per Ols...

Läs mer i eget fönster